TH | EN

สำหรับผู้แสดงสินค้า

ก้าวสู่ความเป็นต่อในธุรกิจแม่พิมพ์

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทุกวัน ประกอบกับเป้าหมายของรัฐบาลในการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ผลิตในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมรวมถึงแม่พิมพ์ต้องเตรียมรับมือให้พร้อมสำหรับการปรับตัวกับยุคใหม่แห่งการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย โซลูชั่นและเครื่องจักรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีนี้คือคำตอบ มาร่วมกับเราที่ “อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ 2017” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมสำหรับผู้ผลิตแม่พิมพ์ ร่วมกับผู้นำเสนอเทคโนโลยีนานาชาติ พบปะผู้ซื้อเป้าหมายและขยายเครือข่ายทางการค้าเพื่อก้าวสู่ความเป็นต่อในธุรกิจแม่พิมพ์!

แผนการประชาสัมพันธ์เข้มข้น เจาะกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายกว่า 100,000 ราย!

ด้วยแผนการประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มเป้าหมาย เน้นไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าเครื่องรายย่อย คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะเพิ่มโอกาสทำการตลาดร่วมกับเราให้ได้ประโยชน์สูงสุด:

  • การเชิญลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน
  • แคมเปญสิ่งพิมพ์ส่งตรงทางไปรษณีย์ถึงฐานลูกค้าที่ผ่านการทำสำรวจอย่างมืออาชีพ
  • สื่อวิทยุและโทรทัศน์
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารอย่างเข้มข้น ทั้งทางหน้าโฆษณาและบทความ
  • การประสานความร่วมมือกับองค์การการค้าและสื่อมวลชน รวมทั้งการโฆษณา บทความโดยบรรณาธิการและข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมเดินสายนอกสถานที่และการสัมภาษณ์สด
  • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
  • กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
  • เว็บไซต์ของงาน
  • และอีกมาก!

สนใจสำรองพื้นที่ โปรดติดต่อ

0 2686 7299
0 2 686 7288
intermold@reedtradex.co.th

หมายเหตุ!

“อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล