TH | EN

THE TRENDSETTER

เร่งประสิทธิผลด้วย เครื่องมือวัด 3 มิติจากครีเอฟอร์ม

ครีเอฟอร์มคิดค้น ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด 3 มิติที่ทันสมัย ตลอดจนเทคโนโลยีในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วยความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการทำงาน ตลอดจนพนักงานที่ใส่ใจ ครีเอฟอร์มได้ช่วยเหลือให้ผู้ผลิตหลายบริษัทสามารถสร้างสรรค์ ทดสอบ พิสูจน์ และร่วมงานกันในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งช่วยลดเวลาในการผลิตและเพิ่มผลกำไรอย่างมาก

“สินค้าของครีเอฟอร์มเหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และยานยนต์ในประเทศไทย เพราะมีจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตในโรงงาน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการอุปกรณ์เช่นนี้กันมาก เราจึงตัดสินใจเข้าร่วมงานอินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ 2017 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักแบรนด์มากขึ้น และแสดงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านการตรวจวัดซึ่งสามารถนำไปใช้เพิ่มคุณภาพการผลิตและลดต้นทุนลงได้ ขอเชิญมาชมเครื่องมือของเราเช่นเครื่อง MetraScan 3D + HandyProbe และ HandyScan 3D ได้ที่งานครับ” มร. โรบิน วินเทอร์ฮอลเทอร์ ผู้จัดการภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ครีเอฟอร์ม กล่าว

หมายเหตุ!

“อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล