ผู้แสดงสินค้า

เข้าถึงผู้ผลิตแม่พิมพ์ได้มากกว่า 

ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทุกวัน ผู้ผลิตแม่พิมพ์ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในยุคใหม่แห่งการผลิต ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย โซลูชั่นและเครื่องจักรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มาร่วมกับเราที่ “อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ 2022” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมสำหรับผู้ผลิตแม่พิมพ์ ร่วมกับผู้นำเสนอเทคโนโลยีนานาชาติ เข้าถึงผู้ผลิตแม่พิมพ์ได้มากกว่า และขยายเครือข่ายทางการค้าเพื่อก้าวสู่ความเป็นต่อในธุรกิจ!  


นอกจากนั้น ผู้ผลิตที่เข้าชมงานยังจะได้พบผู้เชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์ในเวทีสัมมนา โดยสามารถติดตามการอัพเดตหัวข้อได้ในเว็บไซต์หรือ www.facebook.com/intermoldthailandpage

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเข้าถึงผู้ซื้อเป้าหมาย!

อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลากหลาย เพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด!

  • การเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองอย่างดีจากฐานข้อมูลลูกค้า
  • โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • โฆษณาผ่านสื่อและนิตยสาร
  • โฆษณาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมถึงการโฆษณา บรรณาธิการ และข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
  • การตลาดผ่านทางออนไลน์
  • เว็บไซต์
  • และอีกมาก

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่

T. 0 2686 7299

F. 0 2 686 7288 

E.   intermold@reedtradex.co.th

หมายเหตุ!

“อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์" เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล